LIÊN HỆ

CÂY XANH QUẢNG NINH

Email: congtycayxanhquangninh@gmail.com

Số điện thoại: 0983 221 688

Địa chỉ: Vườn Hoa Khởi Nghiệp 176 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh ( Cung Văn Hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh)

Website: https://cayxanhquangninh.com