DỊCH VỤ CỦA CÂY XANH QUẢNG NINH

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

SẢN PHẨM MỚI

Cây Cảnh Nội Thất Văn Phòng

Đại đế vàng

169,000.00

Cây Cảnh Nội Thất Văn Phòng

Cây Trúc Mây

169,000.00

Cây Cảnh Nội Thất Văn Phòng

Đa Lan

169,000.00

Cây Cảnh Nội Thất Văn Phòng

Đại đế đỏ

169,000.00

Cây Cảnh Nội Thất Văn Phòng

Cây Thiết Mộc Lan

169,000.00

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Cây Bóng Mát - Cây Đô Thị

Cây Thanh Lan

169,000.00

Cây Bóng Mát - Cây Đô Thị

Cây Tùng La Hán

169,000.00

Cây Bóng Mát - Cây Đô Thị

Cây Muồng Hoa Đào

169,000.00

Các Loại Cỏ

Cây Tường Vy

169,000.00

Các Loại Cỏ

Cây Long Não

169,000.00