Dịch vụ cung ứng cây xanh công trình, cây bóng mát

Dịch vụ cung ứng cây xanh công trình

 

Hiện tại chúng tôi chuyên khai thác,cung cấp các loại cây công trình cho các công ty cây xanh công trình khu vực hà nội ,láng hòa lạc ,các nhà vườn khu vực lân cận. các loại cây như : cây lát hoa đường kính 10cm đến 20cm ,cây sao đen đường kính từ 6cm đến 20cm ,cay sang đường kính từ 20cm đến 50cm ,cây nhội từ 20cm đến 60cm,cây xoài đường kính từ 30cm đến 50cm,cây vối ,cây long não ,cây sấu,cây hoa sữa,cay ngô đồng cổ thụ ,cây bồ đề cổ thụ , cây ban trắng tây bắc,cây đại ,cây sung cổ thụ ,cây chay đẹp ….  Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác cùng các đơn vị cây xanh công trình .

                                                                Cây công trình

 

    Tên cây         Kích thước     Giá thành                 Ghi chú
Cây lát hoa Đường kính 8 – 18cm 300 – 850 Bao gồm phí vận chuyển
Cây phượng vĩ Đường kính 8 – 50cm 250 – 4.500 Bao gồm phí vận chuyển
Cây sang đẹp Đường kính 20– 50cm  2 – 12 triệu Có hàng
Cây nhội đẹp Đường kính 20– 70cm 2 – 12 triệu Có hàng
Cây sưa Đường kính 10 – 40 cm Thỏa thuận Có hàng
Cây xoài Đường kính 30 – 50cm 2.5 – 4 .5 triệu Có hàng
Cây sao đen Đường kính 10 – 25cm 300 – 1,8 triệu Có hàng
Cây sung cổ thụ Đường kính 40cm – 1m 2,5 – 10 triệu Có hàng
Cây chay Đường kính 20– 50cm 2 – 6triệu Có hàng
Cây ngô đồng Đường kính 20– 70cm Thỏa thuận Có hàng
Cây bồ đề Đường kính 30– 90cm Thỏa thuận Có hàng
Cây hoa sữa Đường kính 30– 60cm 2,5 – 8 tr Có hàng
Cây dâu da đất Đường kính 30– 60cm 2,5 – 5tr Có hàng
Cây ban trắng Đường kính 7– 30cm 700 – 4tr Có hàng
Cây vối Đường kính 30– 50cm  5tr – 10 tr Có hàng
Cây long não Đường kính 30– 50cm Thỏa thuận Có hàng
Cây sấu Đường kính 8– 20 cm 500  – 1,5 tr Có hàng

 

Trả lời