Quy trình duy trì – chăm sóc cây xanh công trình, cây bóng mát tại AGRICO QUẢNG NINH

AGRICO tổng hợp quy trình duy trì – chăm sóc cây xanh công trình, cây bóng mát từ lúc mới trồng hay những cây trồng lâu năm, cách tưới nước , bón phân … cho cây xanh công trình, cây xanh bóng mát tại Quảng Ninh.

Phân loại cây bóng mát

 • Cây bóng mát mới trồng : Cây sau khi trồng 90 ngày ( kể từ ngày nghiệm thu bảo dưỡng cây trồng ) đến 02 năm.
 • Cây bóng mát loại 1 : Cây cao ≤ 6m và có đường kính thân cây ≤ 20cm
 • Cây bóng mát loại 2 : Cây cao ≤ 12m và có đường kính thân cây ≤ 50cm
 • Cây bóng mát loại 3 : Cây cao > 12m vàcó đường kính thân cây > 50cm
 • Trong đó : Đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn ( chiều cao 1,3m )

Duy trì cây bóng mát mới trồng ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Tưới nước ướt đẫm gốc cây : 120 lần/năm.
  • Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện 1 lần/năm.
  • Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi : dùng kéo ( hoặc cưa ) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 2 lần/năm.
  • Quyét dọn, vệ sinh quanh gốc cây : Quyét dọn rác xà bần quanh gốc cây, thu gom vận chuyển đến nơi quy định : 12 lần/năm.
  • Làm cỏ vun gốc : nhổ sạch cỏ dại quanh gốc cây,thu gom và vận chuyển đến đổ nơi quy định : 04 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sai khi thi công.

Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát ( diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn )

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Tưới nước bằng xe bồn.
  • Phát xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.
  • Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.
  • Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.
  • Trồng dặm cỏ 30%
  • Bón phân hữu cỏ thảm cỏ thực trung bình 2 lần/năm .
  • Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Duy trì cây bóng mát loại 1 ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Tẩy chồi thực hiện trung bình 04 lần/năm.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 1 lần/năm.
  • Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/ năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định

Duy trì cây bóng mát loại 2 ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Tẩy chồi thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 1 lần/năm.
  • Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/ năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Duy trì cây bóng mát loại 3 ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định

Giải tỏa cành cây gẫy

 • Thành phần công việc :
  • Cảnh giới giao thông.
  • Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.
  • Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.
  • Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định

Cắt thấp tán, khống chế chiều cao

 • Thành phần công việc :
  • Cảnh giới giao thông.
  • Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.
  • Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.
 •  

Gỡ phụ sinh cây cổ thụ

 • Thành phần công việc :
  • Cảnh giới giao thông.
  • Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.

Giải tỏa cây gẫy, đổ

 • Thành phần công việc :
  • Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.
  • Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.
  • Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đốn hạ cây sâu bệnh

 • Thành phần công việc :
  • Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.
  • Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.
  • Đào gốc sa lấp hoàn trả mặt bằng.
  • Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Quét vôi gốc cây

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi.
  • Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

——————————————–
CÂY XANH AGRICO Quảng Ninh

Đơn vị bán và cho thuê cây xanh văn phòng, thi công cây xanh, cây công trình, sân vườn chuyên nghiệp tại Hạ Long 
Tư vấn, thiết kế thi công sân vườn, tiểu cảnh, ban công, lô gia chung cư, setup nhà hàng, quán café, văn phòng…
Đ/c: Số 9 Phố Lam Sơn, Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh
Cửa hàng: Số 16 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh 
Vườn Ươm: Gần Cầu K67 Cao Xanh, Hạ long, Quảng Ninh 
📞Hotline: 0983211688 – 0902073188
💻Fanpage: https://www.facebook.com/congtycayxanhquangninh/
📧Email: congtycayxanhquangninh@mail.com
📧Website: ttps://cayxanhquangninh.com

Trả lời