AGRICO Quảng Ninh giới thiệu Quy trình duy trì – Chăm sóc thảm cỏ

AGRICO Quảng Ninh giới thiệu cho khách hàng quy trình duy trì – Chăm sóc thảm cỏ từ lúc mới trồng hay những cây trồng lâu năm, cách tưới nước , bón phân…

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chuẩn ( công viên, tiểu đảo, dải phân cách… )

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trược tiếp hoặc  nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hơặc bằng xe bồn chở tới khu vực xa nguồn nước.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng chuẩn ( công viên, tiểu đảo, dải phân cách… )

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Phát tmả cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí ma dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc thu gom cỏ rác trong phạm vi 30m.

Xén lề cỏ

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m

Làm cỏ tạp

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

Trồng dặn cỏ

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.
  • Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Phun thuốc trừ sâu cỏ.
  • Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.

Bón phân thảm cỏ

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Trả lời