CÂY XANH AGRICO QUẢNG NINH đấu thầu thành công Dịch vụ công ích duy trì vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh 2021-2022

Ngày 25/03/2021 CÂY XANH AGRICO QUẢNG NINH đã nhận được kết quả chính thức đấu thầu thành công Dịch vụ công ích duy trì vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh 2021. 

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và thông tin Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch CLB đầu tư và khởi nghiệp Quảng Ninh, GĐ Công ty cổ phần công nghệ AGRICO ( CÂY XANH AGRICO QUẢNG NINH)  đã tiếp cận được thông tin gói thầu chăm sóc cây xanh qua mạng đấu thầu quốc gia. Và bằng năng lực cũng như kinh nghiệm triển khai chăm trồng và chăm sóc cây xanh cho nhiều đơn vị lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như Bệnh Vện Đa khoa quốc tế Vinmec, Tòa Nhà The Sapphire, Nhà máy dầu thực vật Cái Lân, Công ty Bujim Hàn Quốc, Công ty Than Hạ Long… Cây xanh Agrico Quảng Ninh đã tham gia đấu thầu công khai, minh bạch trên mạng đấu thầu quốc gia. 

Căn cứ theo quyết định 68.3 – QĐ/VPTU, ngày 18/12/2020 của văn phòng Tỉnh ủy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu gói thầu, các đơn vị tham gia đánh giá gói thầu “Dịch vụ công ích duy trì vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2021” gồm 2 đơn vị là Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP là đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Và Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Bắc Sông Gấm là đơn vị thẩm định E-HSMT gói thầu.

Kết quả đấu thầu là Công ty cổ phần công nghệ AGRICO, địa chỉ số 09 phố Lam Sơn, Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh đã đấu thầu thành công. Theo kết quả báo cáo đánh giá E-HSDT cũng cho thấy, Công ty cổ phần công nghệ AGRICO là đơn vị trúng thầu theo báo cáo số 830-BC/VCHP ngày 24/3/2021 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu “Dịch vụ công ích duy trì vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2021”.

Ngày 25/03/2020 Công ty Agrico đã nhận được công văn số 184.1-CV/VPTU về việc mời thương thảo hợp đồng và đại diện công ty Agrico cùng với phòng tài chính kế hoạch Tỉnh Ủy và Phòng Quản Trị tin học Tỉnh Ủy đã thống nhất phương án triển khai và ký kết biên bản thương thảo hợp đồng với các điều kiện cam kết triển khai cũng như chủ đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tổ chức triển khai chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cây xanh Tỉnh Ủy Tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến Cây Xanh Agrico sẽ bắt đầu tiếp nhận công tác triển khai chăm chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cây xanh Tỉnh Ủy Tỉnh Quảng Ninh vào đầu tháng 4.2021 sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định của luật đấu thầu.

Trả lời