Giám đốc công ty AVISCO tham dự đại hội Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Ninh khóa III

Ngày 14/10, tại TP Hạ Long, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông bùi văn Quang, giám đốc công ty Cây Xanh Quảng Ninh AVISCO đã tham dự đại hội Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Ninh khóa III nhiệm kỳ 2022-2027 và tham gia tái cử UVBCH Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh khóa III.

Giám đốc công ty AVISCO tham dự đại hội Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Ninh khóa III
Giám đốc công ty AVISCO tham dự đại hội Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Ninh khóa III

Đại hội đã đánh giá những kết quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027; hiệp thương và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Ông Bù Văn Quang tham gia tái cử UVBCH Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh khóa III.

Đại hội cũng công bố các quyết định khen thưởng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINA SME), UBND tỉnh Quảng Ninh đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, có nhiều đóng góp đối với xã hội và đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ông Bùi Văn Quang, giám đốc công ty Cây Xanh Quảng Ninh AVISCO đã được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Bùi Văn Quang được tặng bằng khen UBND Tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 60 người. Trong đó, ông Phạm Văn Thể, Uỷ viên BCH Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hiệp hội.

Tính đến ngày 20/9/2022, trong số 17.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở Quảng Ninh, có trên 720 doanh nghiệp là hội viên chính thức của Hiệp hội; và 19 hội viên tập thể với hơn 9.000 doanh nghiệp hội viên.

Hiệp hội đã phổ biến và triển khai kịp thời đến các doanh nghiệp những văn bản hướng dẫn của các ngành chuyên môn; cung cấp hệ thống thông tin cho doanh nghiệp về thị trường, xu hướng công nghệ; cập nhật các chính sách và văn bản mới ban hành của các ngành chức năng trong Tỉnh. Từ đó, giúp doanh nghiệp nắm bắt được các cơ sở pháp lý để định hướng chiến lược kinh doanh, điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Trả lời